Exim корисні команди

Черга

Подивитись повідомлення, що стоять в черзі на відправку:
exim -bp

порахувати скільки разів зустрічається слово

grep -o -i user@example.com /var/log/exim4/mainlog | wc -l

скільки листів на відправку висить з домену-відправника

exiqgrep -f example.com -i | wc -l

подивитись адреси отримувачів з домену

exiqgrep -f  sender@example.com | grep receiver.tld

Видалити усі повідомлення

exim -bp | exiqgrep -i | xargs exim -Mrm

Перевірити як спрацює правило

sudo exim -be ‘ ${if eq{${run{/opt/geolocate/geoip_lookup.py тут-ір-адреса-має-бути}}}{UA}{yes}{no}}’

коли адреса ідентифікується як українська то ок, але у конфігах для коректного виконання виглядає так:
condition = ${if !eq{${run{/opt/geolocate/geoip_lookup.py $sender_host_address}}}{UA}{yes}{no}}
скрипт повертає тільки код країни. Подробиці тут.

Оновити конфігурацію

sudo update-exim4.conf -v

Де запускати: /etc/exim4

результат: /var/lib/exim4/config.autogenerated

 

Джерела:

www.interserver.net

os user history

Залишити відповідь