Django записник

Розгортаємо (наприклад версія Python 3.9, тут для Windows):

python3.9 -m venv env
source env/bin/activate
python -m pip install –upgrade pip
pip install django АБО pip install git+https://github.com/django/django.git # (альтернатива встановлення з GIT )
pip install -r requirements.txt  # (якщо цей файл є )
python manage.py makemigrations
python manage.py migrate
python manage.py createsuperuser
python manage.py createsuperuser --email admin@example.com --username admin
python manage.py runserver '0.0.0.0:8000'

PS:різновид встановлення Django  з GIT дозволяє встановити будь-який допрацьований проєкт (не обов’язково базований на Django, але тут про нього)

Про SECRET_KEY

створити:

import secrets
print(secrets.token_hex(32))

для завантаження з файлу:

pip install python-dotenv

контент .env файлу

SECRET_KEY=your_secret_key_here

фрагмент коду:

import os
from dotenv import load_dotenv

load_dotenv()

SECRET_KEY = os.getenv('SECRET_KEY')

Для того, щоб не розповсюджувати секретну інформацію (наприклад на github) треба додати до виключень файл “.env” у “.gitignore”.

 

 

 

 

Залишити відповідь